Aller Press, Danmark

Sidst updateret 16. 05. 2008

Link to the english version


Leveringskrav og leveringsmuligheder for
digitale billeder til blade i Aller Press 

Digitale Standarder - Billedtekst - Billedlevering (ftp info) - Kontakt - Links


Digitale Standarder

·       Opløsning: 300 Ppi

·       Farverum: AdobeRGB (1998)

·       Filstørrelse: minimumskrav 10-50 MB optil max 130 Mb - dvs. leverer den fil størrelse som digitalkameraet har leveret.
Digital-bagstykker kan ofte leverer store filer, her er vores begrænsning 130 MB som max fil-størrelse.

·       Filformat: JPG - bedste kvalitet/mindst komprimeret. BEMÆRK man må IKKE bruge PROGRESSIV JPG.

·       Filnavn: Maks. 26 karakter  (eks. Fest_Graasten_slot-01.jpg). Undgå at bruge specielle karakter og tegn - eks. æ, ø, å, %, &, osv. Som adskillelses bør man enten bruge bindestreg (-), eller understregning (_). Punktum må kun bruges en gang som adskillelse af filnavn og filtype (filnavn.jpg).

 

·       Udveksling af filer: Mac, PC og UNIX ser filer og deres navne forskelligt. Brænd altid CD-er i ISO 9660-formatet eller Multi-format, giv altid filen efternavn efter fil-formatet (kan gøres automatisk i Photoshop). Skriv altid fil navne med småt, brug aldrig navne over 26 karakterer og brug aldrig " (citationstegn), "mellemrum" eller > < \ / ; : * samt æ ø å eller lignende i filnavne som du skal udveksle med andre .

·       Filformat: JPEG (JPG) - alle andre formater kan ikke accepteres ifm. levering over FTP. BEMÆRK brug IKKE PROGRESSIV JPG, filerne kan ikke bruges i husets billedsystem.
Derimod kan man godt leverer som TIFF (TIF) - 8 BIT på CD - uden andre komperingmerings kombinationer, hvilket eks. kunne være TIF/LZW, TIF/JPG o.lign. Billeder komprimeret med flere kompressions teknikker vil ikke blive accepteret af billedsystemet. Andre billedformater end JPG og TIF i 8 bit accepteres ikke.

·       Komprimering: Komprimerer IKKE mere end højst nødvendigt med jpg. Dvs. har du en godt fast forbindelse, så undlad at komprimere. Hver gang et JPG billede åbnes, ændres og gemmes betyder det tab af billedkvalitet. Man kan også efter aftale vælge at komprimere i bedste (min. kvalitet 9) jpg-komprimering. Bemærk at korn/støj giver dårlig komprimering og at det kvalitetstab man har i jpg ikke kan genskabes. Dette kvalitetstab kommer altid i JPG, men hvis JPG-komprimeringen udføres i en god kvalitet er tabet for det meste ubetydeligt. Der er ingen grund til at åbne et billede for blot at tekste det, det kan gøres direkte i eks. FotoStation uden tab af billedkvalitet

·       Fil-indhold: Path, alfa channels og lignende interne redskaber må IKKE gemmes sammen med de billedfiler der sendes. Undtagen her er dog "Clipping Paths" til fritlægning.

·       UnSharpMask (USM): Tilføj ingen eller kun meget lidt USM, da dette bedst gøres som det aller sidste led før endelig anvendelse af billedet.

·       Billedtekst (Caption text) (IPTC) (Billedinfo):  Alle billeder SKAL have tekst før de leveres. Hvis billederne ikke har billedtekst er det en umulig opgave af finde, bruge og ikke mindste afregne billedbrug i bladene. Se Billedtekst - minimumskrav

·       ICC-Profil: Integrere ICC-profil når billedet gemmes. Som udgangspunkt leveres med AdobeRGB 1998

·       RGB / CMYK: Som udgangspunkt er RGB standard for levering til Aller Press. Såfremt billedet kun findes i CMYK leveres dette.

·       Digitale forudsætninger: Det forventes at leverandører arbejder i et kaliberet workflow. Bruger man Adobe Photoshop 7 - skal denne d.d. være opdateret til version 7.0.1 idet den forrige kan give uforudsete problemer med bl.a. levering via FTP.

 

·       Kilde: Initiativgruppen af DJ-fotograferne, Pressefotograf-forbundet og Dansk Fotografisk Forening.
Denne gruppe har udarbejdet et oplæg til Ditigal Standard for levering af digitale billeder samt forslag til hvordan man kan farvekaliberer sit billedworkflow.
Link til Digitale Standarder hos DJ-Fotograferne

 

Digital billede oprindelse

Digitalkamera

·       Billede mode:  RGB 
File-størrelse med digitalkamera: maks. str. kameraet kan leverer, undgå at ændre på filstørrelsen (resize).
Filformat: JPEG  (JPG) (IKKE som progressiv jpg)
Kompressionundgå unødig rekomprimering. Indstil kamera såvel som billedprogrammer til max kvalitet / min komprimering
Billedtekst (Caption text) (IPTC ):  Se Billedtekst - minimumskrav
Filnavn: Maks. 26 karakter  (eks. SommerGraasten_slot-01.jpg) 

Generalt sagt om filnaven. Max 26 karakter, undgå æ,ø og andre specielle tegn.

Scanning

·       Billede mode:  RGB
File størrelse med scannerPrefered 20-30 Mb  / min. 7-12 Mb - før JPEG-kompression  
Filformat: JPEG  (JPG) (IKKE som progressiv jpg)
KompressionJPEG high (8-12)
Billedtekst (Caption text) (IPTC ):  Se Billedtekst - minimumskrav
Filnavn: Maks. 26 karakter  (eks. SommerGraasten_slot-01.jpg)

Venligst, undgå at sende billeder i CMYK. Ring og aftal med redaktionen først!

 

Billedtekst - minimumskrav

Når der sendes billeder til blade på Aller Press, SKAL alle billeder have flg. minimumstekst i CAPTION-feltet:

·       Foto: ©  (fotografnavn)
Begivenhed:  (hvilken begivenhed, evt. få hoved-personnavne)
Sted:   (hvor foregik begivenheden)
Dato:   (dag. måned. år)  
Journalist:  (navn på journalisten, der var med eller som har bestilt billederne)

·       Et eksempel:
    Foto: © Morten Thøgersen
    Begivenhed:  Copenhagen Historic Grandprix
    Sted:   Fælledparken, København
    Dato:   02. 08. 2003  
    Journalist:  Hanne Svendsen

Det er helt fint at bruge de andre tekstfelter i IPTC-teksten (IPTC er betegnelsen for den tekst, der altid følger et billede).
Billeder uden tekst betyder oftest at det en umulig opgave af finde, bruge og ikke mindste afregne billedbrug i bladene. Derfor er det et krav at alle billeder der leveres til blade hos Aller Press skal være tekstet.

Foto job nummer

·        Skrives i CAPTION-feltet eller FILNAVN+billed nr.: år, måned, dag, timer, minutter (yyyymmddhhmm)

·        Eksempel CAPTION-feltet: 200325081535

En tillægsfunktion til billedteksten er at bruge et Foto jobnr. - et unikt nummer der lægges på alle billeder til et givent job.
Numret laves enklest unik på flg. måde: år,måned,dag,klokken (yyyymmddhhmm) - eks. 200308250932 og skrives uden mellemrum eller tegn.
Dette nr. lægges ind i alle billeder til en given opgave. Numret skrives ind enten i billedtekst feltet (caption field) eller bruges som filnavn sammen med et efterfølgende billed nummer for at hvert enektl billed har et unikt navn/nr.

Bruges Foto jobnr. så skal dette nr. gives videre til redaktionen eller journalist der har været med på opgaven.
Således vil det være meget nemmere for slut brugeren at finde netop de billeder der hører sammen til et givent job.

Hvorfor billedtekst?

Billedtekst er nødvendigt for at modtageren kan finde billederne til en given opgave. Alle redaktioner i Aller Press bruger et billedsystem der er baseret på at alle billeder har en søgbar tekst. Billedtekst standarden hedder IPTC og understøttes af alle gense billedprogrammer. Billedteksten bruges både til at finde billederne i systemet og for at kunne evt. afregne med en leverandør.

Man skal være opmærksom på når man tekster billeder der ligger i JPG formatet. Åbnes billedet i et billedbehandlings program, eks. adobe photoshop, for blot at tekste det, så vil der ske en rekomprimering når man gemmer billedet. Det betyder billedet mister kvalitet hver gang dette sker, hvilket bør undgåes for at kunne afleverer bedst muligt kvalitet. Derfor bør man bruge et program der kan tekste billeder uden at det åbner og rekomperimerer selve billedet.

 

Billedlevering

Hvordan sendes billeder til blade og magasiner hos Aller Press, Danmark

Der er to forskellige sendemuligheder til blade på Aller Press, Danmark.
Mulighederne er:  FTP eller E-mail.  

1.   FTP

FTP er blevet den primære leveringsvej af billeder til blade og magasiner på Aller Press.
Fordelene ved levering via FTP er flere:

a.      Billeder kommer automatisk ind i billedsystemet direkte til den rekadtion du ønsker at afleverer til

b.      Leveringen sker direkte til en af vores egne FTP-serverer

c.      Der sendes rå data, ingen behov for encoding m.m. som ved e-mails

 

Vores primære DNS er:                  ftp2.aller.dk
Vores sekundær DNS er:                ftp1.aller.dk

Ønsker du at bruge FTP løsningen - så læs mere på:
Link til mere FTP-information

 

2.   E-mail

 

Du skal give redaktionen besked, før du sender via e-mail - ring. Tak.
Brug ikke e-mail i weekender og ferier uden på forhånd at have aftalt det med redaktionen.

 

Generelt for e-mail levering er flg:

a.      Send ikke flere end 2-5 billeder pr. e-mail.

b.      Vær sikker på, at vedhæng (enclosures) ikke er større end ca. 3-5 Mb.

c.      Nogle mailservere kan ikke håndtere en e-mail større end ca. 3-5 Mb.

d.      Encoding bør ske efter Mac-standard eller Kompatibelt standard.

e.      Sorg for at billedet/-erne ikke er indlejret (embedded) i e-mailen. Det gør det umuligt at bruge billedet/-erne.

 

3.   E-mail – via websitet: www.transferbigfiles.com

 

Metoden kan bruges til at sende eller modtage filer via mail der fylder mere end 3-5 MB eller mere end 2-5 filer (alle typer filer).
Metoden belaster IKKE mailservere med store filer m.m.

 

I en browser skrives adressen http://www.transferbigfiles.com
Siden er meget selv forklarende.

Vil du være sikker på brugen af denne metode så send en fil til din egen mailbox.Kontakt til Billeddesk (Picturedesk)

·       Kontakten vedrørende billedlevering sker direkte til den enkelte redaktion.

·       Har du tekniske spørgsmål til FTP levering til Aller Press blade og magasiner så kontakt Aller Press Helpdesktlf. 3615 2828.

 

Nyttige Links

1.      Rob Galbraith               - infomation om digitale kameraer, scannere, lagermedier m.m.  

2.      dPreview                       - et digitalt blad på nettet med meget om kamera, udstyr, digitale spørgsmål m.m.

3.      HenrikBo                      - en dansk infoside på nettet med meget om kameraer, udstyr, digitale spørgsmål m.m.

4.      FotoWare                      - et billedhåndteringsprogram.

5.      AT&T                            - hvis du har brug for en internetudbyder, der findes i mere end 50 lande.

6.      GSM Info                      - information om GSM dækning over hele verden.

7.      Google                           - en søgemaskine

8.      VersionTracker            - holder øje med de nyeste opdateringer til programmer og styresystemer

9.      MacFixIt                       - giver tips til problemløsninger til Mac

10.   Net-FAQ                        - få svar på mange spørgsmål omkring netværk, forbindelser og forskellige edb-udtryk

11.   PhotoRescue                 - hos www.datarescue.com. Kan i nogle tilfælde redde billeder fra CF-kort

12.   PhotoDK.com               - giver tips til hvordan man kaliberer og samtidig angiver en mulig standard for billedleveringer

13.   My IP                             - fortæller hvilken IP adresse du sidder på netop nu

14.   Steves's                          - infomation om digitale kameraer, scannere, lagermedier m.m.  

15.   NyhedsIndex                - links til mange andre steder

16.   PF                                   - Pressefotografforbundet

17.   DJ-fotograferne           - DJ-Fotograferne

18.   DFF                                - Dansk Fotogarfisk Forening

19.   Link                               - Digitale Standarder hos DJ-Fotograferne

20.   Transport af filer         - Transport af større mængder/størrelse af filer via en browser og mail

21.   Testbilleder                  - 3 forskellige testbilleder